Vereniging van Amateurtuinders Zeist

Slottuinen

Het complex is gesitueerd achter Slot Zeist en wordt omsloten door Koelaan, Hernhuttersingel met slotgracht en Waterige weg, de hoofdingang bevindt zich aan de Waterigeweg, het complex bestaat uit ruim 100 tuinen, het oppervlak per tuin varieert van 50 tot 150Mē

Het complex bestaat hoofdzakelijk uit lichte grond, spitten voor de winter is niet wenselijk bij dergelijke grond. Centraal op het complex bevindt zich een Schuilhut, tijdens het tuinseizoen zijn er op het complex  Sanitaire voorzieningen aanwezig.

Verder zijn er verdeeld over het complex een aantal Waterpompen waarmee handmatig in droge periodes grondwater kan worden opgepompt.

Hoewel het officieel niet is toegestaan een kas te plaatsen, is er op diverse tuinen een plastic dan wel een glazen kas aanwezig, welke worden gedoogd, zolang er geen klachten via de gemeente binnen komen

 

Wil men goede resultaten krijgen, dient er wel de nodige energie en tijd aan de hobby besteed te worden en een paar vuile handen horen daar ook bij,maar dan mag ook tot vol tevredenheid het resultaat gezien worden.