Vereniging van Amateurtuinders Zeist
 

  INFORMATIE


Hoe kan men lid worden of een tuin huren en is er een wachtlijst?


Met het inschrijfformulier kan men zich aanmelden bij de penningmeester (zie onder bestuur), men kan tevens zijn/haar voorkeur aangeven op welk complex men een tuin zou willen huren. Ook is het mogelijk om lid te worden als men bv. een tuin heeft bij huis of elders en gebruik zou willen maken van de diverse faciliteiten van de vereniging. Leden krijgen het verenigingsblad en het blad van het AVVN, donateurs krijgen het verenigingsblad. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van de inkoop , d.w.z. zaden, meststoffen, potgrond etc. via de vereniging kopen. Zij krijgen periodiek bestellijsten om hun bestellingen te kunnen doen.

Is er op de complexen geen vrije tuin bij aanmelden, dan komt men vervolgens op de bestaande wachtlijst. De tuincommissaris (zie onder bestuur) kan informatie verstrekken omtrent het tijdstip waarop een tuin op welk complex beschikbaar komt. Binnenkort met pensioen en wilt u als hobby gaan tuinieren?

Via het inschrijfformulier kan men de wens te kennen geven dat men bijvoorbeeld in een door u op te geven jaar in aanmerking wilt komen voor een tuin, zijnde het tijdstip dat u met pensioen gaat en deze mooie hobby als tijdsbesteding wilt gaan beoefenen.

Momenteel is de wachtlijst zodanig lang, dat er besloten is voor een tijdelijke inschrijfstop.
Het is dus niet meer mogelijk je vanaf 10-02-2021 in te schrijven op de wachtlijst voor een tuin.

 Nader bericht over deze voorlopige inschrijfstop wordt hier gepubliceerd.


Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden.

  Algemene informatie voor het huren voor een tuin.

De vereniging beheert drie tuincomplexen, het Molenbosch, de Slottuin en de Grifthoek. Deze complexen zijn geen eigendom van de vereniging maar worden gehuurd van derden. De door u te betalen tuinhuur is daarom afhankelijk van de pacht die door de verhuurder ons in rekening wordt gebracht. Ieder verenigingsjaar kunnen om die reden de huurprijzen worden aangepast. Naast de grondhuur brengt de vereniging ook lidmaatschap en borg in rekening.

Onze vereniging is lid van het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland. Deze vereniging is ons behulpzaam bij juridische aangelegenheden en geeft een informatief blad uit met daarin tips en algemene informatie voor het tuinieren als amateur. Als lid van onze vereniging wordt dit blad, dat vier maal per jaar verschijnt, gratis aan u toegezonden

Om de kosten voor de vereniging laag te houden, wordt u gevraagd 2 of 3 maal per jaar te helpen bij het algemeen onderhoud van onze tuincomplexen. Dit onderhoud kan bestaan uit het schoonhouden van de paden , het snoeien van bomen en struiken, maar ook uit het verfraaien van het tuincomplex. Ook kan u worden gevraagd om tuinders te helpen, die tijdelijk niet in staat zijn hun tuin te bewerken. Over het algemeen mag er op een tuin op de Grifthoek een opstal worden geplaatst, zoals een kas of een schuurtje.

Dit na aanvraag bij de bouwcommissie, welke laatste deze aanvraag voorlegt aan het bestuur. Het totale oppervlak van de opstal mag 10% van het tuinoppervlak bedragen. Wel dienen leden van aangrenzende tuinen te worden geïnformeerd, deze mogen geen last ondervinden van het te plaatsen bouwsel en de opstal mag geen hinderlijke schaduw geven bij de aangrenzende tuinen.
Op de Slottuin mogen bouwsels niet hoger zijn dan 0,8 meter


Echter de vereniging heeft er geen zicht op hoelang wij de gronden in verhuur kunnen geven. Reden hiervan is dat de gemeente Zeist bezig is met herindeling en het verwerven van bouwgrond voor huizenbouw. Het plaatsen van opstallen is daarom geheel voor eigen risico. Bij eventuele opzegging door de vereniging van de gronden kunt u daarom geen beroep doen op onze vereniging om de kosten, die u moet maken om de opstallen te verplaatsen, vergoed te krijgen

De tuinregels die gelden op het Molenbosch zijn afwijkend en op diverse punten strenger. Zie het document dat als bijlage behoort bij het huishoudelijk reglement met opschrift:" Tuinregels van VAT Zeist met aanpassingen t.b.v. Volkstuincomplex Molenbosch vastgesteld op 9 maart 2015".

Aan nieuwe leden wordt het gebruiksrecht van een tuin voor een kalenderjaar aangegaan. Het 1e jaar wordt als proefjaar beschouwd. Naast de huur brengen wij een borgsom in rekening. Daarna wordt het gebruiksrecht - behoudens bij opzegging - steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd. Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient de tuin schoon opgeleverd te worden en de sleutel te worden ingeleverd. Na oplevering van de schone tuin, ontvangt het lid de borgsom ( zonder rente) terug. De borgsom bedraagt 50 euro. 


                                                              
             
  Opbouw factuur bij 100m2 in 2022

  Grifthoek Slottuin Molenbosch
Lidmaatschap VAT  EURO 38,25  EURO 38,25  EURO 38,25
Lidmaatschap AVVN  EURO 26,75  EURO 26,75  EURO 26,75
Grondhuur  EURO 80,00  EURO 50,00  EURO 30,00
Water  EURO 10,00  EURO --,--  EURO 25,00
Totaal  EURO 155,00  EURO 115,00  EURO 120,00
                 

Om de band met elkaar te versterken is er in de maand juni een barbecue en in september een gezamenlijke maaltijd van eigen geteelde producten. Deze laatste activiteit is in 2014 en 2015 vervangen door een gezamenlijk hapje en drankje in een bij toerbeurt aangewezen complex. Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de betreffende tuincommissaris, die u ook helpt bij het bezichtigen van een beschikbare tuin. Ook organiseren wij in maart ieder jaar op een zaterdagmorgen een kennismakingsbijeenkomst.
 
Op deze vergadering ontvangt u inlichtingen over de werkwijze en de organisatie van onze vereniging. Ook kunt u kennis maken met de bestuursleden. De datum wordt tijdig bekend gemaakt en u wordt er schriftelijk voor uitgenodigd.
 
Op de drie complexen hebben we een wachtlijst.

Voor info: Ledenadministratie: Geurte Harskamp   secretariaat.vat.zeist@gmail.com

Donateur worden?  Neem contact op met Fred Siteur  e-mail:  info@vatzeist.nl
- - - - -


Vereniging van Amateurtuinders Zeist geeft een Nieuwsbrief / Tuinvriend uit.

Deze zijn te downloaden in PDF - formaat...


  Tuinvriend april 2022
  Tuinvriend december 2021
  Tuinvriend oktober 2021
  Nieuwsbrief juni 2021
  Nieuwsbrief april 2021
  Nieuwsbrief december 2020
  Nieuwsbrief juni 2020
  Nieuwsbrief maart 2020
  Nieuwsbrief januari 2020
  Nieuwsbrief december 2019
  Nieuwsbrief oktober 2019
  Nieuwsbrief augustus 2019
  Nieuwsbrief april 2019
  Nieuwsbrief maart 2018
  Tuinvriend 2016 /2017

honingbij op de wilgenkatjes  Hier kunt u het introductieboekje downloaden.

  Voor info interne wachtlijst 'De Grifthoek,' neem contact op met de ledenadministratie: secretariaat.vat.zeist@gmail.com